Zamki

Zamek Ogrodzieniec – ruiny zamku leżącego na najwyższym wzniesieniu Jury Krakowsko-Częstochowskiej- Górze Zamkowej (wznoszącej się na 515,5 m n.p.m ) wybudowany w systemie tzw. Orlich Gniazd, we wsi Podzamcze około 2 km na wschód od Ogrodzieńca. Zamek został wybudowany w XIV-XV w. przez ród Włodków Sulimczyków.

Kilkakrotnie był przebudowywany i przechodził z rąk do rąk. W 1702 r. znacznie ucierpiał w czasie pożaru wznieconego przez wojska szwedzkie Karola XII. Pożar strawił wówczas ponad połowę zamku. Praktycznie nie podjęto już jego odbudowy. Po wojnie obiekt znacjonalizowano. Prace konserwatorskie, zmierzające do zachowania zamczyska w formie trwałej ruiny i udostępnienia go dla zwiedzających, rozpoczęto w 1949 r., a ukończono w 1973 r.

Ciekawostki:

    • 1973: zamek posłużył jako część plenerów zdjęciowych do serialu Janosik.
    • 1984: heavymetalowy zespół Iron Maiden nagrał na zamku wstawkę filmową, która została użyta w filmie Live After Death.
    • 2001: w ruinach realizowano zdjęcia do Zemsty w reżyserii Andrzeja Wajdy.

Odległość od pensjonatu: 22 km

GRÓD NA GÓRZE BIRÓW– ustalono że pierwszymi mieszkańcami góry byli ludzie ze schyłkowego okresu neolitu lub początku epoki brązu leży w północnej części Podzamcza, 460 m. n.p.m. W jego masywie spotkać można jaskinie i liczne schroniska skalne. Gród jest rekonstrukcją drewnianej osady z okresu wczesnego średniowiecza. W wyniku prac archeologicznych ustalono że pierwszymi mieszkańcami góry byli ludzie ze schyłkowego okresu neolitu lub początku epoki brązu. W 2008 roku zrekonstruowano tu drewniano-kamienny Gród stylizowany na słowiańską twierdzę. Grodzisko tworzy wieża bramna, wał kamienno-drewniany, wieża strażnicza, wieża obserwacyjna i chata, w której znajduje się ekspozycja muzealna.
Odległość od pensjonatu: 20 km

ZAMEK W MIROWIE – Zamek Mirów został zbudowany w czasach Kazimierza Wielkiego około połowy XIV w., choć przypuszcza się, że już wcześniej istniały w tym miejscu drewniano-ziemne zabudowania. Początkowo warownię tworzyła kamienna strażnica podległa pod pobliski zamek w Bobolicach, która wraz z nim wchodziła w skład systemu obronnego znanego dziś jako Orle Gniazda. Zamek w Mirowie mocno ucierpiał podczas potopu szwedzkiego, kiedy zniszczono znaczną część murów. Mimo podjętych przez właścicieli prac remontowych powoli popadał w ruinę i ostatecznie został opuszczony w 1787 r. Obecnie zamek jest prywatną własnością rodziny Laseckich, którzy podjęli się jego rekonstrukcji. Otwarcie Zamku dla zwiedzających planowane jest na 2017 rok.
Odległość od pensjonatu: 11 km

mirow

ZAMEK W BOBOLICACH – Królewski zamek Bobolice został zbudowany przez króla Polski Kazimierza Wielkiego najprawdopodobniej ok. 1350-1352 roku. Należał do systemu obronnego zachodniej granicy państwowej Królestwa Polskiego. Zamek miał bronić od najazdów ze strony Śląska, będącego terytorium granicznym Królestwa Czech. Zamek jest częścią fortyfikacji zwanych Orlimi Gniazdami. W czasie potopu szwedzkiego, w 1657 r., Szwedzi pod dowództwem generała Müllera mocno zniszczyli zamek. Gdy w 1683 r. król Jan III Sobieski w drodze do Krakowa – miejsca koncentracji wojsk polskich przed odsieczą wiedeńską – zatrzymał się na zamku Bobolice, jego orszak musiał nocować w namiocie. Po drugiej wojnie światowej mury zamku zostały częściowo rozebrane i posłużyły do budowy drogi łączącej Bobolice z Mirowem.
Podobnie jak ruiny zamku w Mirowie, ruiny Zamku kupiła rodzina Laseckich, która podjęła się jego odbudowy i rekonstrukcji. Od 2011 roku dla zwiedzających udostępnione są: komnaty rycerskie, izby czeladzki, kapica, skarbiec oraz kuchnia.
Odległość od pensjonatu: 12 km

zamek-Bobolice

ZAMEK W SMOLENIU
– Zamek został wzniesiony w stylu gotyckim w połowie XIV w., najprawdopodobniej przez Ottona z Pilczy herbu Topór i zastąpił istniejącą tu być może wcześniej drewnianą strażnicę. Do czasów współczesnych jurajska warownia przetrwała w nienajgorszym stanie. Cylindryczna wieża zachowała się do wysokości ok. 16 metrów. Kilka metrów wysokości liczą także pozostałości murów zamku górnego. Niemal w całości zachowały się mury obronne z dwiema bramami.
Odległość od pensjonatu: 25 km

ZAMEK W SIEWIERZU
Powstał w II połowie XIII w. jako warownia konstrukcji drewniano-ziemnej. Od XV w. miasto Siewierz wraz z zamkiem stały się własnością biskupów krakowskich. Liczne przebudowy spowodowały, że stracił swój pierwotny kształt. Obecnie zamek jest w posiadaniu miasta, które przeprowadziło w ostatnich latach prace konserwatorskie. W ich wyniku udostępniono m.in. taras widokowy, zrekonstruowany drewniany most oraz wybrukowano dziedziniec. Latem na zamku odbywają się turnieje rycerskie. Można go zwiedzać bezpłatnie.
Odległość od pensjonatu: 33 km

ZAMEK BĄKOWIEC zbudowano na wyniosłej skale na planie nieregularnego wieloboku wykorzystując niewielką powierzchnię szczytu skały i przylegającego do niej otoczenia. Kamienna brama której fragmenty zachowały się do dziś prowadziła na mały dziedziniec otoczony murem i czworokątnymi pomieszczeniami położonymi na przeciwległych stronach skały w układzie amfiladowym. Półkoliste baszty w narożnikach pełniły rolę obserwacyjną i obronną. Pomimo dogodnego położenia i dość silnych fortyfikacji które powodowały, że był praktycznie nie do zdobycia przy wykorzystaniu średniowiecznych technik oblężniczych nie odegrał w historii ważniejszej roli.
Odległość od pensjonatu: 3 km

ZAMEK W BYDLINIE XIV-wieczny zamek leży na Szlaku Orlich Gniazd, pieszym i rowerowym. Zamek wznoszący się na wysokim, skalistym wzgórzu przez pewien czas pełnił również funkcję świątyni. Wśród uczonych pojawiały się również opinie, że budowla nigdy nie była zamkiem i od początku pełniła funkcje sakralne. W 1655 r. kościół zburzyli Szwedzi idący na Częstochowę. Kilkadziesiąt lat później został odbudowany przez Męcińskich. Pod koniec XVIII w. zamek został stopniowo opuszczony i uległ ruinie.
Odległość od pensjonatu: 36 km

ZAMEK W BĘDZINIE wzniesiony przez Kazimierza Wielkiego jako warownia obronna wzniesiona w systemie tzw. Orlich Gniazd w Małopolsce, 4,5 km od granicy ze Śląskiem, na wzgórzu nad Czarną Przemszą; wielokrotnie niszczona, odbudowana w 1956 r. Najstarszą częścią obiektu jest 20 metrowa (pierwotnie 30 m.) wieża widokowa, na szczycie której znajduje się taras widokowy. Dawniej spełniała ona różne funkcje: latarni oświetlającej drogę flisakom, więzienia dla skazańców, a podczas wojny ostatniego punktu obrony. Obecny wygląd zamek zawdzięcza przebudowie neogotyckiej z 1834 r. przeprowadzonym przez Franciszka Marię Lanciego oraz pracom rekonstrukcyjnym przeprowadzonym w połowie XX wieku. We wnętrzu zamku od 1956 r. funkcjonuje Muzeum Zagłębia z bardzo bogatą kolekcją dawnej broni. Jest też ekspozycja związana z historią Będzina i innych zamków na szlaku Orlich Gniazd. Muzeum zarządza także nieodległą rezydencją Mieroszewskich, którą można zwiedzać razem z zamkiem. Poza tym na dziedzińcu warowni znajduje się stylowa karczma rycerska, a obok zamku grodzisko.
Odległość od pensjonatu: 55 km

zamekw bedzinie

ZAMEK W OLSZTYNIE k/Częstochowy Pierwsza wzmianka o "zamku Przymiłowice" (późniejszym Olsztynie) pochodzi z 1306 roku. Wzniesiony został na miejscu wczesnośredniowiecznego grodu, rozbudowany w latach 1349-59 z inicjatywy Kazimierza Wielkiego, dla obrony pogranicza śląsko-małopolskiego. Był on głównie siedzibą starostów, okręgu sądowego i więzieniem królewskim. W 1587 r. zamek zniszczyły wojska Maksymiliana Habsburga - pretendenta do polskiej korony, choć nie zdobyły warowni. Kolejne zniszczenia nastąpiły podczas ataku szwedzkiego w roku 1656. Od tego czasu zamek ulegał ruinie, skały wapienne kruszyły się naruszając mury, a ponadto dolne partie zamku w latach 1722-29 rozebrano, by uzyskać materiał na budowę kościoła w Olsztynie. Do dziś zachowały się ruiny w postaci wieży i fragmentów murów.
Odległość od pensjonatu: 34 km

ZAMEK W RABSZTYNIE Za Olkuszem, na wysokiej wapiennej skale wznoszą się ruiny zamku Rabsztyn. Jego nazwa wywodzi się z niemieckiego „Rabenstein”, czyli „Krucza Skała”. Podczas Potopu, w 1657 roku zamek został spalony przez ustępujących z Polski Szwedów. Po Potopie zamek został tylko częściowo odbudowany ze zniszczeń. Od połowy XIX wieku miejscowa ludność rozbierała zamkowe mury dla odzyskania budulca. Podczas powstania listopadowego zorganizowano w Rabsztynie fabrykę prochu strzelniczego, który wyrabiano wykorzystując saletrę, odzyskiwaną z tynków i zapraw wapiennych murów zamku. Wśród mieszkańców krążą opowieści o podziemnych korytarzach, które miały prowadzić z zamku, aż na Januszkową Górę.  Z ciekawostek ok. 1580 na zamku rabsztyńskich znajdowała się niewielka hodowla lwów króla Stefana Batorego.
Odległość od pensjonatu: 42 km

STRAŻNICA W RYCZOWIE Budowla obronna w pobliżu Ryczowa, w gminie Ogrodzieniec. Powstała prawdopodobnie w końcu XIV w. z inicjatywy Kazimierza Wielkiego w celach obserwacyjno-obronnych. Strażnica uległa zniszczeniu prawdopodobnie podczas zbrojnego najazdu Czechów w XV w. Obecnie w stanie ruiny.
Odległość od pensjonatu: 24 km

Zobacz także

Zamki
Miejsca do Wspinaczki
Jaskinie
Zbiorniki Wodne
Parki Krajobrazowe
Aktywny Wypoczynek