W Podlesicach 38 nigdy nie zaznacie Państwo nudy. Podlesice oraz cała Jura Krakowsko- Częstochowska oferuje szereg atrakcji zarówno dla tych, którzy szukają sportowych wyzwań oraz wrażeń, jak i tych, którzy preferują bardziej rekreacyjny wypoczynek.

W Podlesicach 38 oferujemy organizacje spotkań i eventów oraz prelekcje podróżników, fotografów, sportowców i filmowców, którzy chętnie opowiedzą o swoich pasjach i doświadczeniach.

A jeśli chcą Państwo poznać tereny poza Podlesicami, to polecam:

Zamki

Zamek Ogrodzieniec – ruiny zamku leżącego na najwyższym wzniesieniu Jury Krakowsko-Częstochowskiej- Górze Zamkowej (wznoszącej się na 515,5 m n.p.m ) wybudowany w systemie tzw. Orlich Gniazd, we wsi Podzamcze około 2 km na wschód od Ogrodzieńca. Zamek został wybudowany w XIV-XV w. przez ród Włodków Sulimczyków.

Kilkakrotnie był przebudowywany i przechodził z rąk do rąk. W 1702 r. znacznie ucierpiał w czasie pożaru wznieconego przez wojska szwedzkie Karola XII. Pożar strawił wówczas ponad połowę zamku. Praktycznie nie podjęto już jego odbudowy. Po wojnie obiekt znacjonalizowano. Prace konserwatorskie, zmierzające do zachowania zamczyska w formie trwałej ruiny i udostępnienia go dla zwiedzających, rozpoczęto w 1949 r., a ukończono w 1973 r.

Ciekawostki:

    • 1973: zamek posłużył jako część plenerów zdjęciowych do serialu Janosik.
    • 1984: heavymetalowy zespół Iron Maiden nagrał na zamku wstawkę filmową, która została użyta w filmie Live After Death.
    • 2001: w ruinach realizowano zdjęcia do Zemsty w reżyserii Andrzeja Wajdy.

GRÓD NA GÓRZE BIRÓW– ustalono że pierwszymi mieszkańcami góry byli ludzie ze schyłkowego okresu neolitu lub początku epoki brązu leży w północnej części Podzamcza, 460 m. n.p.m. W jego masywie spotkać można jaskinie i liczne schroniska skalne. Gród jest rekonstrukcją drewnianej osady z okresu wczesnego średniowiecza. W wyniku prac archeologicznych ustalono że pierwszymi mieszkańcami góry byli ludzie ze schyłkowego okresu neolitu lub początku epoki brązu. W 2008 roku zrekonstruowano tu drewniano-​kamienny Gród stylizowany na słowiańską twierdzę. Grodzisko tworzy wieża bramna, wał kamienno-​drewniany, wieża strażnicza, wieża obserwacyjna i chata, w której znajduje się ekspozycja muzealna.

ZAMEK W MIROWIE – Zamek Mirów został zbudowany w czasach Kazimierza Wielkiego około połowy XIV w., choć przypuszcza się, że już wcześniej istniały w tym miejscu drewniano-ziemne zabudowania. Początkowo warownię tworzyła kamienna strażnica podległa pod pobliski zamek w Bobolicach, która wraz z nim wchodziła w skład systemu obronnego znanego dziś jako Orle Gniazda. Zamek w Mirowie mocno ucierpiał podczas potopu szwedzkiego, kiedy zniszczono znaczną część murów. Mimo podjętych przez właścicieli prac remontowych powoli popadał w ruinę i ostatecznie został opuszczony w 1787 r. Obecnie zamek jest prywatną własnością rodziny Laseckich, którzy podjęli się jego rekonstrukcji. Otwarcie Zamku dla zwiedzających planowane jest na 2017 rok.

mirow

ZAMEK W BOBOLICACH – Królewski zamek Bobolice został zbudowany przez króla Polski Kazimierza Wielkiego najprawdopodobniej ok. 1350-1352 roku. Należał do systemu obronnego zachodniej granicy państwowej Królestwa Polskiego. Zamek miał bronić od najazdów ze strony Śląska, będącego terytorium granicznym Królestwa Czech. Zamek jest częścią fortyfikacji zwanych Orlimi Gniazdami. W czasie potopu szwedzkiego, w 1657 r., Szwedzi pod dowództwem generała Müllera mocno zniszczyli zamek. Gdy w 1683 r. król Jan III Sobieski w drodze do Krakowa – miejsca koncentracji wojsk polskich przed odsieczą wiedeńską – zatrzymał się na zamku Bobolice, jego orszak musiał nocować w namiocie. Po drugiej wojnie światowej mury zamku zostały częściowo rozebrane i posłużyły do budowy drogi łączącej Bobolice z Mirowem.
Podobnie jak ruiny zamku w Mirowie, ruiny Zamku kupiła rodzina Laseckich, która podjęła się jego odbudowy i rekonstrukcji. Od 2011 roku dla zwiedzających udostępnione są: komnaty rycerskie, izby czeladzki, kapica, skarbiec oraz kuchnia.

zamek-Bobolice

ZAMEK W SMOLENIU
– Zamek został wzniesiony w stylu gotyckim w połowie XIV w., najprawdopodobniej przez Ottona z Pilczy herbu Topór i zastąpił istniejącą tu być może wcześniej drewnianą strażnicę. Do czasów współczesnych jurajska warownia przetrwała w nienajgorszym stanie. Cylindryczna wieża zachowała się do wysokości ok. 16 metrów. Kilka metrów wysokości liczą także pozostałości murów zamku górnego. Niemal w całości zachowały się mury obronne z dwiema bramami.

ZAMEK W SIEWIERZU
Powstał w II połowie XIII w. jako warownia konstrukcji drewniano-ziemnej. Od XV w. miasto Siewierz wraz z zamkiem stały się własnością biskupów krakowskich. Liczne przebudowy spowodowały, że stracił swój pierwotny kształt. Obecnie zamek jest w posiadaniu miasta, które przeprowadziło w ostatnich latach prace konserwatorskie. W ich wyniku udostępniono m.in. taras widokowy, zrekonstruowany drewniany most oraz wybrukowano dziedziniec. Latem na zamku odbywają się turnieje rycerskie. Można go zwiedzać bezpłatnie.

ZAMEK BĄKOWIEC zbudowano na wyniosłej skale na planie nieregularnego wieloboku wykorzystując niewielką powierzchnię szczytu skały i przylegającego do niej otoczenia. Kamienna brama której fragmenty zachowały się do dziś prowadziła na mały dziedziniec otoczony murem i czworokątnymi pomieszczeniami położonymi na przeciwległych stronach skały w układzie amfiladowym. Półkoliste baszty w narożnikach pełniły rolę obserwacyjną i obronną. Pomimo dogodnego położenia i dość silnych fortyfikacji które powodowały, że był praktycznie nie do zdobycia przy wykorzystaniu średniowiecznych technik oblężniczych nie odegrał w historii ważniejszej roli.
Odległość od pensjonatu:

ZAMEK W BYDLINIE XIV-wieczny zamek leży na Szlaku Orlich Gniazd, pieszym i rowerowym. Zamek wznoszący się na wysokim, skalistym wzgórzu przez pewien czas pełnił również funkcję świątyni. Wśród uczonych pojawiały się również opinie, że budowla nigdy nie była zamkiem i od początku pełniła funkcje sakralne. W 1655 r. kościół zburzyli Szwedzi idący na Częstochowę. Kilkadziesiąt lat później został odbudowany przez Męcińskich. Pod koniec XVIII w. zamek został stopniowo opuszczony i uległ ruinie.
Odległość od pensjonatu:

ZAMEK W BĘDZINIE wzniesiony przez Kazimierza Wielkiego jako warownia obronna wzniesiona w systemie tzw. Orlich Gniazd w Małopolsce, 4,5 km od granicy ze Śląskiem, na wzgórzu nad Czarną Przemszą; wielokrotnie niszczona, odbudowana w 1956 r. Najstarszą częścią obiektu jest 20 metrowa (pierwotnie 30 m.) wieża widokowa, na szczycie której znajduje się taras widokowy. Dawniej spełniała ona różne funkcje: latarni oświetlającej drogę flisakom, więzienia dla skazańców, a podczas wojny ostatniego punktu obrony. Obecny wygląd zamek zawdzięcza przebudowie neogotyckiej z 1834 r. przeprowadzonym przez Franciszka Marię Lanciego oraz pracom rekonstrukcyjnym przeprowadzonym w połowie XX wieku. We wnętrzu zamku od 1956 r. funkcjonuje Muzeum Zagłębia z bardzo bogatą kolekcją dawnej broni. Jest też ekspozycja związana z historią Będzina i innych zamków na szlaku Orlich Gniazd. Muzeum zarządza także nieodległą rezydencją Mieroszewskich, którą można zwiedzać razem z zamkiem. Poza tym na dziedzińcu warowni znajduje się stylowa karczma rycerska, a obok zamku grodzisko.
Odległość od pensjonatu:

zamekw  bedzinie

ZAMEK W OLSZTYNIE k/Częstochowy Pierwsza wzmianka o "zamku Przymiłowice" (późniejszym Olsztynie) pochodzi z 1306 roku. Wzniesiony został na miejscu wczesnośredniowiecznego grodu, rozbudowany w latach 1349-59 z inicjatywy Kazimierza Wielkiego, dla obrony pogranicza śląsko-małopolskiego. Był on głównie siedzibą starostów, okręgu sądowego i więzieniem królewskim. W 1587 r. zamek zniszczyły wojska Maksymiliana Habsburga - pretendenta do polskiej korony, choć nie zdobyły warowni. Kolejne zniszczenia nastąpiły podczas ataku szwedzkiego w roku 1656. Od tego czasu zamek ulegał ruinie, skały wapienne kruszyły się naruszając mury, a ponadto dolne partie zamku w latach 1722-29 rozebrano, by uzyskać materiał na budowę kościoła w Olsztynie. Do dziś zachowały się ruiny w postaci wieży i fragmentów murów.
Odległość od pensjonatu:

ZAMEK W RABSZTYNIE Za Olkuszem, na wysokiej wapiennej skale wznoszą się ruiny zamku Rabsztyn. Jego nazwa wywodzi się z niemieckiego „Rabenstein”, czyli „Krucza Skała”. Podczas Potopu, w 1657 roku zamek został spalony przez ustępujących z Polski Szwedów. Po Potopie zamek został tylko częściowo odbudowany ze zniszczeń. Od połowy XIX wieku miejscowa ludność rozbierała zamkowe mury dla odzyskania budulca. Podczas powstania listopadowego zorganizowano w Rabsztynie fabrykę prochu strzelniczego, który wyrabiano wykorzystując saletrę, odzyskiwaną z tynków i zapraw wapiennych murów zamku. Wśród mieszkańców krążą opowieści o podziemnych korytarzach, które miały prowadzić z zamku, aż na Januszkową Górę.  Z ciekawostek ok. 1580 na zamku rabsztyńskich znajdowała się niewielka hodowla lwów króla Stefana Batorego.
Odległość od pensjonatu:

STRAŻNICA W RYCZOWIE Budowla obronna w pobliżu Ryczowa, w gminie Ogrodzieniec. Powstała prawdopodobnie w końcu XIV w. z inicjatywy Kazimierza Wielkiego w celach obserwacyjno-obronnych. Strażnica uległa zniszczeniu prawdopodobnie podczas zbrojnego najazdu Czechów w XV w. Obecnie w stanie ruiny.

JASKINIE

Jaskinia Głęboka - długość 160m, deniwelacja 16,5m, wysokość otworu 380m n.p.m. Jaskinia turystyczna, ogólnodostępna, poziomy układ korytarzy. Zwiedzanie bez trudności. Szata naciekowa została zniszczona w wyniku eksploatacji kalcytu. Jaskinia znajduje się w Kruczych Skałach. Jaskinia jest dostępna dla turystów od kwietnia do października.
Odległość od Pensjonatu:

Jaskinia Wielkanocna - długość 70m, głębokość 16m, otwór pionowy, wysokość otworu 380m n.p.m. Jaskinia rozpoczyna się pionową studnią o głębokości 12m. Dostępna wyłącznie przy użyciu sprzętu alpinistycznego.

Jaskinia Piaskowa - długość 60m, wysokość otworu 365m n.p.m. jaskinia o rozwinięciu pionowym.

Jaskinia Wielka Studnia Szpatowców - długość jaskini 58m, głębokość 36,5m, wysokość otworu 405m n.p.m. Na głębokości 17m znajduje się 19 metrowej głębokości studnia. Jaskinia pionowa dostępna wyłącznie przy użyciu sprzętu alpinistycznego.

Jaskinia Sulmowa - długość 46m, głębokość 11,5m. Jaskinia o rozwinięciu pionowym, występują studnie 3m i 5m.

Jaskinia w Kroczycach - długość jaskini 60m, deniwelacja 11m, wysokość otworów 395m i 401m n.p.m. Jaskinia o rozwinięciu pionowym. Odkryta w 1937r przez poszukiwaczy kalcytu. Odkryto w niej kości ludzkie i zwierzęce oraz fragmenty ceramiki. Ciekawostką jaskini jest to, że odkryte kości były zalane częściowo polewą naciekową. Wiek wykopaliska określany jako 2000 lat. Przypuszcza się, że jaskinia była cmentarzyskiem, do którego przez górny otwór-komin wrzucano zwłoki w czasie epidemii.

Jaskinia Żabia - długość jaskini 59m, głębokość 18,5m, wysokość otworu 406m n.p.m. Jaskinia ma charakter studni, dostępna jest wyłącznie przy użyciu sprzętu alpinistycznego. Występują tu kawałki wapienia i kalcytu.

Jaskinia Berkowa - długość 54m, wysokość otworów ok. 405m n.p.m. Jaskinia trudna do zwiedzania ze względu na zaciski. Posiada dwa otwory po przeciwnych stronach Góry Kołoczek.

PARKI KRAJOBRAZOWE

Zespół Jurajskich Parków Krajobrazowych "Orlich Gniazd" zajmuje 10.346ha, co stanowi 94% powierzchni gminy Kroczyce.

PUNKTY WIDOKOWE

Góra Zborów, Góra Kołoczek, Okiennik Duży, Łysak. Pomniki przyrody Lipa na placu kościelnym w Kroczycach wiek około 500 lat.

REZERWATY

Rezerwat Góra Zborów - rezerwat przyrody nieożywionej o powierzchni 45ha. Obejmuje dwa najbardziej skaliste wzgórza - Górę Zborów i Kołoczek. Występują tu interesujące formy skalne: iglice, turnie oraz zwietrzenia krasowe w postaci grot, jaskiń i zapadlisk. Spotkać tu również można ciekawą roślinność kserotermiczną. W szczytowej partii Kołoczka rośnie goździk siny (roślina alpejska) oraz na południowych stokach Góry Zborów mącznica lekarska.

Góra Zborów jest jednocześnie najwyższym wzniesieniem w byłym województwie częstochowskim (462m n.p.m.) i stanowi znakomity punkt widokowy.

AKTYWNY WYPOCZYNEK

Wypożyczalnia rowerów

F.H.U. ARKADA, 42-425 Kroczyce, ul. Zakościele 13, Tel. +48 724726352, 609261272,
www.rowerykroczyce.pl
Zapraszamy do naszej wypożyczalni rowerów w sezonie codziennie od godz.9.00 do 21.00.
Poza sezonem w weekendy.

Dysponujemy nowymi rowerami wyposażonymi w błotniki, oświetlenie, bagażniki, kaski oraz foteliki rowerowe dla najmłodszych. Nasze rowery są w bardzo dobrym stanie technicznym jak również wizualnym. Atrakcyjna oferta cenowa.

Jeździectwo

Hodowla Koni - Jan Wyrwas
Piaseczno 20 42-425 Kroczyce tel. 0 692 739 947 Godzina jazdy konnej - 27zł. Bryczki 6-osobowe 100zł/godz. Sanie 100zł/godz. Dla grup zorganizowanych przejażdżki kilkunastoosobowymi wozami - 200zł/godz.

Jurajski Ośrodek Rekreacji Konnej
ul. Przybyszów 17 42-425 Kroczyce tel.  kom. 796 061 594 Godzina jazdy konnej - 25zł. Bryczka i sanie - 50zł/godz. Osoby niepełnosprawne po wcześniejszym uzgodnieniu.

Zajazd Magda
ul. Armii Ludowej 75 42-425 Kroczyce tel. (034) 315 21 84, kom. 0 605 038 905 Godzina jazdy konnej - 20zł, bryczką ok. 60zł.

Łowiectwo

Koła łowieckie działające na terenie gminy Kroczyce Nadzór nad kołami łowieckimi sprawuje Starostwo Powiatowe w Zawierciu Wydział Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony środowiska (032) 671 07 10

"Orle Gniazdo" - Myszków
Łowczy koła- tel. kontaktowy 502 331 407

"Orle Gniazdo" - Zawiercie
Łowczy koła- tel. kontaktowy (032) 671 65 82

"Ostaniec" - Zawiercie
Łowczy koła- tel. kontaktowy (032) 670 17 10

Wędrówki piesze

Szlak Orlich Gniazd - kolor czerwony, odcinek 4 biegnący od drogi Kroczyce-Żarki przez Górę Sowią i Górę Apteka.

Szlak Zamonitu - kolor żółty

Szlak Kroczycki - kolor czarny

Ośrodki żeglarskie

Ośrodek Wypoczynkowy Ciechan-Zdrój
Siamoszyce 42-425 Kroczyce tel. (034) 315 56 56, kom. 0 601 157 479 Ośrodek dopuszczony do uprawiania sportów wodnych - kąpielisko strzeżone.

Dzibice - zalew
W sezonie nad zalewem organizowana jest przystań, na której można wypożyczyć kajaki, łódki, pontony itd.

Inne formy wypoczynku

Jurajskie Centrum Imprez Plenerowych
Szkoła Przetrwania Ireny Van der Coghen Podlesice 5 42-425 Kroczyce tel. 0 601 441 091, tel/fax służbowy GOPR (034) 315 20 00 i (034) 315 20 99, 0 601 441 313 Oferuje: wspinaczkę, zjazdy, penetracje jaskiń, przeprawy przez różnego typu mosty linowe, zjazdy po tzw. tyrole oraz inne techniki linowe, abc nurkowania, przeprawy na tratwach, spływy nieregulowanymi rzekami, jazda konna, loty balonem, desant (skoki ze śmigłowca do wody), loty na spadochronach za motorówką, stąpanie boso po rozżarzonych węglach, paintball, strzelanie z łuków i broni pneumatycznej, niecodzienne biwaki i turystyczne biesiady, survivalowe próby Szkoły Charakterów, kursy specjalistyczne (w tym wysokościowe), biegi na orientację, warsztaty oraz obozy dla dzieci i młodzieży podczas letnich Akademii Przyrody. Wycieczki piesze i rowerowe krajoznawczo-turystyczne Szlakiem Orlich Gniazd i "ści jurajskich" oraz wycieczki edukacyjne, programy dla zielonych szkół i wiele innych zajęć o charakterze sportowo-motywacyjno-integracyjnym dla różnych grup. Zajęcia prowadzi kadra Szkoły Przetrwania i ratownicy GOPR. Szkolenia dla wszystkich, z podziałem na kategorie wiekowe. Cena zależy od terminu i rodzaju kursu.

Szkoła Alpinizmu EXTREM Jarka Cabana
Podlesice 61 42-425 Kroczcye tel. 0 602 733 003 www.strony.wp.pl/wp/jarek.caban/ e-mail: jarek.caban@wp.pl Oferuje: kursy wspinaczkowe, wspinaczkę sportową, rekreacyjną na skałkach i w górach przez cały rok.

Szkoła Survivalu Narciarstwa i Alpinizmu "Vancrol"
Ireny i Piotra Van der Coghen Podlesice 5 42-425 Kroczyce tel. (034) 315 20 99, (090) 31 27 91 Hotel OSTANIEC *** Podlesice 72 24-425 Kroczyce tel. (034) 315 50 01 do 5 www.ostaniec.com.pl Kort tenisowy: 15zł/godz. z własnym sprzętem, 20zł/godz. z wypożyczonym sprzętem.

Zbiorniki wodne

Dzibice - kompleks 4 zbiorników wodnych zlokalizowanych na rzece Białce. Jedno z najatrakcyjniejszych miejsc dla wędkarzy. Dwa zalewy, w tym jeden dostępny do kąpieli (niezagospodarowany). W sezonie można wynająć kajaki, łódki itp. na przystani przy zalewie. Powierzchnia 34ha. Właściciel: Skarb Państwa.

Biała Błotna - kompleks stawów rybnych zlokalizowanych na rzece Białce. Powierzchnia 48,03ha. Właściciele prywatni.

Przyłubsko - dwa zalewy zlokalizowane na rzece Krztyni, jeden dla wędkarzy, drugi ogólnodostępny do kąpieli. Powierzchnia 12,5ha. Teren niezagospodarowany, własność Skarbu Państwa, domki letniskowe ZGK.

Siamoszyce - zalew zlokalizowany na rzece Krztyni. Zbiornik przepływowy, powierzchnia 20ha, zorganizowane kąpielisko. Nad zalewem położony jest Ośrodek Wypoczynkowy Ciechan-Zdrój dopuszczony do kąpieli, rekreacji i uprawiania sportów wodnych. Powierzchnia łącznie z plażami 23,88ha.

Wspinaczka

Skały Kroczyckie

Na zachód od Kroczyc rozciąga się pasmo wzniesień, które z racji znajdujących się na nich wielu ostańców skalnych nazwano Skałami Kroczyckimi. Najwyższym z nich jest Góra Zborów-Berkowa o wys. 462m n.p.m., będąca jednym z największych skupisk skał wapiennych na terenie Jury. Przybrały one różnorodne kształty przypominające postacie ludzkie i zwierząt, budowli. Znajduje to odzwierciedlenie w nadawanych skałom nazwach np. Zakonnica, Duży Wielbłąd, Biała Baszta. Na północ od Góry Zborów wznosi się Góra Kołoczek z pokrytym lasem grzbietem, którego grań tworzą przepiękne ostańce z Wielkim Dziadem na czele. Pomiędzy obydwoma górami wije się wiele dróg i ścieżek, a z uwagi na bardzo interesujący i malowniczy teren poprowadzono tu kilka szlaków turystycznych, ułatwiających poruszanie się w terenie i dotarcie do najciekawszych miejsc.

Skały Podlesickie

Skały Podlesickie tworzą grupy skalne usytuowane na zachód od wsi Podlesice. Niektóre przewodniki zaliczają Górę Zborów i Kołoczek do tej grupy skał, ale droga do Kroczyce-Żarki wyraźnie tworzy północno-wschodnią granicę Skał Podlesickich. Największym skupiskiem ostańców w tym rejonie jest Góra Sulmów, na szczycie której znajduje się znana i często odwiedzana przez wspinaczy Biblioteka. Znaczną powierzchnię obszaru Skał Podlesickich pokrywają lasy z wieloma wąwozami, dolinami i grupami większych i mniejszych skał, ukrytymi często w gęstwinach. Orientacje w terenie ułatwiają dwa szlaki: czerwony-biegnący od drogi Kroczyce-Żarki przez Górę Sowią i Apteka, oraz zielony omijający od południaGórę Sulmów i biegnący w kierunku zachodnim do Skał Rzędkowickich.

Najatrakcyjniejsze miejsca do wspinaczki:

W Górze Apteka - Ruskie Skały, Wiszące Ogrody, w Górze Sulmów: Biblioteka, Turnia Motocyklistów, Apteka, Góra Popielowa-Jastrzębnik, Góra Słupsko-Wielbłąd Kostkowicki, Góra Kołaczek: Góra Okrętu, Dziewice, Tata, Mama, Głowa Cukru, Góra Zborów: Wielbłąd, Cyrk, Filar Wyklętych, Młyny, Turnia Blocheńska, Sfinks, Skały Morskie: Gips, Góra Łężec: Skała Tygrysów, Minaret

jura-krakowsko-czestochowska

PUSTYNIA BŁĘDOWSKA popularnie zwana również "Polską Saharą" – największy w Polsce obszar lotnych piasków pochodzenia fluwioglacjalnego (około 33 km²) leżący na pograniczu Wyżyny Śląskiej i Wyżyny Olkuskiej. Jest to zarazem największy w Europie obszar występowania piasków śródlądowych. Rozciąga się od Błędowa (dzielnicy Dąbrowy Górniczej) na zachodzie do gminy Klucze na wschodzie. Granicą północną pustyni jest wieś Chechło, a na południu graniczy ona z dużym obszarem leśnym. Długość pustyni wynosi niecałe 10 km, a szerokość do 4 km. Pustynia Błędowska nie jest faktycznie naturalną pustynią. Datowany od XIII w. rozwój górnictwa srebra i ołowiu oraz hutnictwa w rejonie Olkusza spowodował wycinkę drzew, które posłużyły jako materiał do wzmocnienia konstrukcji szybów i sztolni. W wyniku intensywnej eksploatacji surowca drzewnego do potrzeb rozwoju "przemysłu" wykarczowane zostały znaczne połacie lasu. Wówczas znajdujące się tu grube pokłady piasków zostały odsłonięte uruchamiając procesy eoliczne /przewiewanie piasku spowodowane siłą wiatru/ tworzące "antropogeniczną pustynię", którą można oglądać do dzisiaj.

PUSTYNIA SIEDLECKA obszar określany mianem Pustyni Siedleckiej zajmuje 30 ha. Jest on częściowo porośnięty sosną, którą nasadzono tu w latach 60-tych ubiegłego wieku. Znajduje się tutaj również oczko wodne z roślinami szuwarowymi. Większość powierzchni to jednak szczere piaski, rozciągające się na ok. 25 ha. Stanowią one pozostałość morskiego dna z okresu górnej jury. Pustynia położona jest w gminie Janów (niedaleko Złotego Potoku). Pustynia jest terenem na którym dopuszczono jazdę samochodami terenowymi i quadami. Odbywają się tu także rajdy samochodowe.